+386 31 718 888
info@theacademysu.com | Moj račun

Posted on01 Mar 2021
Categories
Comments0

Telehelelt

Telemedicina je vedno bolj razširjena metoda komuniciranja med zdravniki in pacienti. Kako telemedicina deluje in kako jo apliciramo pri nas? Kako blizu smo telezdravju in visoko tehnološko razviti zdravstveni oskrbi?

 

Kaj sta telezdravje in telemedicina?

Telezdravje je krovni termin za vse zdravstvene storitve, ki se izvajajo s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije.

 

Z nastopom digitalne dobe si zdravstva in zdravstvene oskrbe brez tehnologije sploh ne predstavljamo več. Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje vsakodnevno komunicira in operira z informacijskimi bazami in računalniškimi rešitvami, ki pripomorejo k hitri in kakovostni zdravstveni oskrbi.

 

Poleg telezdravja je izredno pomemben tudi termin telemedicina. Ta definira rabo sodobne informacijske tehnologije, z namenom zagotavljanja zdravstvenih storitev pacientom na daljavo. To vključuje vse od zdravstvenega posveta in diagnostike do vključno zdravljenja na daljavo.

 

S pomočjo telemedicine lahko svoje zdravnike pacienti kontaktiramo in se z njimi posvetujemo o svojem zdravstvenem stanju, receptih, izvidih ali kronični bolezni, ne da bi se osebno zglasili v zdravstveni ordinaciji.

 

Zdravnik namreč lahko prejme vso potrebno dokumentacijo preko spleta in nam nudi zdravstveni nasvet, ne da bi se osebno zglasili pri njem. Kronični bolniki, ki s pomočjo različnih naprav in meritev spremljajo svoje zdravstveno stanje, lahko podatke samodejno posredujejo do ambulante, kjer se v primeru negativnih sprememb stanja zdravnik aktivira in kontaktira pacienta.

 

Telemedicina ni omejena zgolj na odnos med zdravnikom in pacientom, marveč vključuje tudi komunikacijo na daljavo med različnimi zdravniki in zdravstvenim osebjem. Možnost strokovnega posveta pred sprejemom pomembnih odločitev je ključna za povečanje uspešnosti zdravljenja. Prav tako v sklopu telemedicine poteka izmenjava znanj in izobraževanja zdravstvenega osebja, kar pripomore k izboljšanemu delovanju celotnega zdravstvenega sistema.

 

Telemedicina
Telemedicina in telezdravje: Kaj sploh to je?

 

Prednosti in pomanjkljivosti telezdravja in telemedicine

Telemedicina prinaša veliko prednosti in izboljšav zdravstvene oskrbe. Poleg hitrosti, razpoložljivosti in vsesplošne praktičnosti telemedicine v digitalni dobi lahko med prednosti naštejemo tudi:

 

  • možnost celostne oskrbe pacienta, ne glede na lokacijo,
  • razpoložljivost pacientovih podatkov za strokovne posvete na daljavo,
  • jasen pregled nad lastnimi podatki z varnimi dostopi na spletu,
  • dodatna hramba zdravstvene dokumentacije v primeru izgube njihove fizične oblike,
  • hitrost in učinkovitost zdravstvene oskrbe ter zmanjšanje čakalne dobe.

Vse naštete prednosti pa so lahko žal tudi slabosti. Tako kot je na to opozarjala že Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije, je varna izmenjava osebnih podatkov pacientov med zdravstvenimi ustanovami in sama hramba osebnih podatkov znotraj posameznih ustanov lahko zelo nevarna in problematična.

 

Digitalna doba je izredna priložnost za razvoj in izboljšavo obstoječih modelov zdravstvene oskrbe, lahko pa odpira tudi veliko število problematičnih tem, tako o dostopu, distribuciji in rabi osebnih podatkov kot tudi o nevarnostih vdora v neprimerno zavarovane baze podatkov.

 

Prav tako se je treba zavedati, da je večina zdravstvene oskrbe usmerjena na starejše prebivalstvo, saj le-to zahteva največje število obravnav. Takšno prebivalstvo ni nujno tehnološko pismeno, kar pomeni, da jim je večina tehnoloških rešitev nedostopnih. Izobraževanje prebivalstva je zato ključno, če želimo, da so nacionalni projekti uspešni tudi v praksi. Z redno uporabo in poznavanjem možnosti telemedicine je lahko ta resnično uspešna. (povzeto po www.cakalnedobe.si )

Brezplačni Telehelt posvet

Leave a Reply