+386 31 718 888
info@theacademysu.com | Moj račun

Diagnostika z GDV kirlianovo kamero za slikanje aure

Diagnostika z GDV kirlianovo kamero za slikanje aure

107.36

Slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero omogoča pregled energetskega stanja človekove avre, zelo subtilne energetske plasti okoli človeka, ki jo sestavljajo štirje sloji oziroma tako imenovana »avrična telesa«, ki jih prikaže tudi Kirlianova GDV kamera: eterično telo, ki predstavlja energijsko kopijo fizičnega telesa, astralno oziroma čustveno telo, mentalno telo in duhovno telo.

Want a discount? Become a member by purchasing Srebrni Paket Članstva or Diamantni paket članstva!
Kategorija:

Opis

DIAGNOZA ENERGETSKEGA POLJA ČLOVEKA

Revolucionarna naprava za odkrivanje energetskega polja človeka in narave (prof. Dr. Konstantin Korotkov)
Vas zanima, v kakšnem psiho-fizičnem stanju zares ste? Kje v telesu se vam ustvarjajo energetske blokade, ki vam posledično povzročajo zdravstvene težave? Vse to in več zmore naprava imenovana GDV, ki meri energetsko polje človeka – najbolj občutljiv odraz fizičnega, čustvenega in duhovneha stanja posameznika.

Konstanin Korotkov, profesor na zvezni univerzi za tehnologijo, optiko in mehaniko v ruskem St. Petersburgu je ustvaril napravo, ki jo je poimenoval GDV (Gas Discharge Visualisation) in temelji na starem kitajskem energetskem sistemu. Meri bio-energijo, ki jo oddajajo vsi živi organizmi. Ta tehnologija sicer ni nova, bila je ustvarjena že velikokrat skozi različna sredstva. Pri tem se uporablja majhen električni tok, ki je povezan s prstom in potrebuje manj kot milisekundo, da pošlje signale. Naša telesa se na električne impulze naravno odzovejo z oblakom elektronov, sestavljenim iz svetlobnih fotonov. To svetlobo lahko ujamemo z optično CCD kamero in prenesemo na računalnik, ki projektira obliko telesa in avričine oblake okrog njega, ki prikazujejo čakre.

Pri Kirlianovi GDV kameri ne gre več za klasično slikanje avre, pač pa temelji na računalniški tehniki, ki zazna avro vsakega prsta posebej, na njihovi osnovi pa po načelih holizma računalniško izriše avro celega telesa. Kirlianovo GDV kamero za slikanje avre v Rusiji uporabljajo tudi kot diagnostično sredstvo, saj so nedvomno znanstveno dokazali, da se v avričnem energijskem polju človeka pojavi energijska deformacija prej (ponavadi 2-3 mesece v naprej), kot pa se odrazi na fizičnem telesu, in da je naše zdravje odvisno od našega razmišljanja in čustvovanja. Kot zanimivost povejmo, da je pri človeku, obolelem za rakom, Kirlianova GDV kamera zaznala identično avrično deformacijo kot pri človeku, ki raka sicer (še) nima, a o njem veliko razmišlja in se ga boji.

Diagnostika traja 30 – 45 min. GDV kamera z 98% točnostjo pokaže stanje organizma, tako fizično, mentalno kot psihično. Na podlagi rezultatov lažje ugotovimo izvor zdravstvenih težav posameznika in temu prilagodimo ustrezno terapijo.

GDV naprava je certificirana kot medicinski pripomoček v Rusiji in Evropi.

 

OBJEKTIVNA METODA UGOTAVLJANJA ENERGETSKEGA STANJA ČLOVEKA

Pri slikanju korone prstov dobimo fotografijo, ki ustreza slikanju visokofrekvenčnega polja okoli človeka, kjer pride do ionizacije plina in nastanka svetlobe. Tu gre za objektivno metodo, pri kateri potuje informacija, zajeta s kamero, v računalnik, kjer sofisticirana programska oprema sestavi sliko avre človeka in ponudi vse informacije o delovanju organov, žlez z notranjim izločanjem in stanju energetskih centrov oz. čaker. Gre torej samo za izpostavitev visoko napetostni energiji, pri čemer ni nikakršne nevarnosti, da bi na primer prišlo do tresenja, negativnih vplivov sevanja, kot jih poznamo pri rentgenskem slikanju ipd., saj gre tu le za stimulus, ki omogoči odcepitev fotona, kar pomeni, da v prstu povzročimo mikro cirkulacijo, kar je samo dobro, pozitivno. Kamera objektivno meri fizikalne spremembe, ki so bile narejene, človek pa avro lahko zaznava z višječutnimi zaznavami oz. jasnovidnostjo, ki je seveda subjektivna in kot taka ne more ponuditi pravega stanja, saj bo skoraj vsak ekstrasenz polja zaznaval drugače in jih drugače tudi opisoval. Pri Kirlianovi GDV kameri do česa takšnega ne more priti, saj je narejena po vedno enakih standardih, ki tudi vedno pokažejo enake rezultate.

Z uporabo moderne računalniške GDV tehnologije je možno izvesti inovativne eksperimente na področju telepatije, telekineze ter energijskega zdravljenja. Razvite so bile posebne tehnike za preverjanje sprememb posameznikovega stanja med meditacijo, duhovnim zdravljenjem ali treningom. Polje zdrave aktivne osebe je gosto, enotno, barve se rahlo spreminjajo od modre do oranžne in rumene. »Zevi« in plameni so pokazatelji motenj pri distribuciji energije energijskemu polju. Nakazujejo na motnje na duševni, funkcionalni in na ravni organov.

 

POSTOPEK SLIKANJA Z GDV KAMERO

Vsak prst je povezan z energetskimi meridiani, ki energetsko preskrbujejo notranje organe in sisteme v telesu, zato prsti vsebujejo informacije o stanju teh organov, ki jih razberemo iz analize s Kirlianovo GDV kamero. Preden se lotimo slikanja koron prstov, preverimo, ali ima klient roke suhe in jih v primeru povečanega potenja obrišemo, saj potni prsti ne dajejo objektivnih rezultatov.
Za tem začnemo slikati korone prstov s Kirlianovo GDV kamero. Najprej prste na desni roki, nato še na levi. Potem ponovimo slikanje še s posebnim filtrom, ki nam prikaže fizično stanje človeka. Ko so korone prstov posnete, računalniški program pretvori slike v analizo.

Najprej program izriše t.i. diagram, ki prikazuje stanje organov. Diagram je razdeljen na levo in desno polovico telesa, prikazuje pa našo psihično in fizično raven. Rdeča črta, ki je izrisana znotraj diagrama prikazuje stanje naših organov glede na slikanje koron prstov. Če je stanje na splošno slabše na levi strani diagrama, to kaže na psihično obremenitev, v kolikor pa je zaznati večji energetski primanjkljaj na desni strani diagrama, to kaže, da je klient bolj fizično obremenjen.
Rumeno polje v diagramu kaže na hiperaktivni nivo, kar pomeni, da se v telesu klienta začenjajo odvijati določeni procesi samozdravljenja, lahko pa kaže tudi na vnetne procese v telesu. Vrednosti, ki so v rumenem polju pomenijo, da ima telo še dovolj energetskih rezerv, da lahko večinoma sam sproži samoozdravitvene procese in uredi moteno energetsko stanje. Rdeče polje v diagramu pa kaže na primanjkljaj energije, kar pomeni, da je telo na tistih področjih že tako energetsko izčrpano, da več ne more sprožiti samoozdravitvenih procesov, pač pa potrebuje zunanjo pomoč. Vmes je še zeleno polje, ki pa kaže normalno stanje. Močno poudarjene »špice« v diagramu kažejo na kronične težave na področjih, ki jih zajema. Linija v diagramu naj bi bila čim bolj okrogla in enakomerna.

V naslednji fazi nam program izriše sliko avre, ki jo je računalniško sestavil iz koron prstov, ki smo jih poslikali s Kirlianovo GDV kamero. Program nam pokaže frontalno (čelno) stran avre, in pa levo in desno stran. Najpomembnejši empirični podatek tukaj je ploščina avre, ki pove kako gosta je klientova avra. Višja kot je ta vrednost, boljše je, in obratno. Pri običajnem zdravem človeku ploščina znaša vsaj 25.000, pri klientki pa vidimo, da znaša samo dobrih 14.000, kar lahko vidimo tudi s prostim očesom, saj je še posebej v spodnjem delu zelo prekinjana in neizrazita. Na sliki energijskega polja vidimo avro izrisano z različnimi barvami, od katerih vsaka predstavlja en nivo avričnega telesa: svetlo modra prikazuje eterično telo, ki je energetski dvojnik fizičnega telesa, temno modra čustveno oz. astralno telo, temno roza barva prikazuje mentalni nivo, rumena pa duhovni nivo klienta.

Slika 1.: energetsko polje zdravega šloveka, ki nima fizičnih težav, ni pod stresom in je dobre volje.

 

Slika 2.: energetsko polje navidezno zdravega človeka. Označena mesta kažejo na področja, ki potrebujejo našo pozornost.

Zelo redko se najde človek, ki nima nobenih fizičnih ali psihičnih težav. Večina ljudi se prilagaja problemom, ki v določenih okoliščinah povzročajo le blago nelagodje, kot so bolečine v sklepih,
ki so lahko povezane z spremembo vremena ali po naporni vadbi. Z ustreznimi prehranskimi in drugimi oblikami življenjskega sloga in zdravili, kadar je to potrebno, vodijo aktivno življenje,
imajo nekaj pritožb vendar se štejejo za zdrave. Vendar pa se mnogi zdravi ljudje morda ne zavedajo asimptomatskih šibkih ali nenormalnih rezultatov GDV energetskega polja. V nekaterih primerih so to lahko predhodniki nevarnih stanj, kot so srčni infarkt ali kap, ki bi se lahko preprečili, če bi se pravočasno ukrepalo.

Izjemno pomemben del slikanja avre je tudi pregled stanja energetskih centrov oz. čaker. Čakre so energijski centri, t.i. “transformatorji” energije, ki naše telo povezujejo z univerzalno, kozmično energijo. V različnih kulturah to energijo različno imenujejo, kot Chi, prana, orgon itd. To kozmično energijo čakre vsrkajo, razdelijo na sestavine in pošljejo po človekovih energetskih kanalih ali nadijih v žleze z notranjim izločanjem, živčevje in kri. Glavne čakre ležijo v sredini telesa, razporejene pa so od spodaj navzgor – od trtice do glave. Povezane so z živčnimi centri ob hrbtenjači in vplivajo na zdravje telesa in duha. Vsaka od sedmih čaker napaja pomembne organe v fizičnem telesu in je povezana z njej ustreznimi organi, žlezami in živčnimi spleti.

Čakre so pravzaprav stožčasti vrtinci, ki se zelo hitro vrtijo in presnavljajo energijo, barve čaker pa so povezane s frekvenco energije, ki jo čakra presnavlja pri določeni hitrosti. Glavnih čaker ali energetskih centrov je dvanajst. Prva in sedma čakra sta enojni, druga, tretja, četrta, peta in šesta pa so dvojne (sprejemna in oddajna), kot je prikazano na sliki. Pogoji za pravilno delovanje so, da se čakre vrtijo, da so odprte in neblokirane, t.j. energetsko pretočne. Več energije kot se pretaka skozi čakre, bolj je človek zdrav. Če čakra ne more presnavljati energije pravimo, da je blokirana. Tok energije je prešibek in posamezni deli telesa, ki jih določena čakra oskrbuje nimajo več ustrezne preskrbe z energijo, zato postopoma nastanejo okvare in motnje, ki jih zaznamo kot bolezen ali različne motnje na psihični ali fizični ravni človekovega bivanja. Stranske čakre so v vseh sklepih.

Slika 3.: Energetsko polje in čakre zdravega (levo) in bolnega/ čustveno neuravnovešenega človeka (desno)

 

Pogledamo tudi stanje posameznih sistemov in organov, v tradicionalni obliki klasične zahodne medicine. Program omogoča predstavitev funkcionalnega stanja človeškega telesa v večplastni obliki ter vizualno analiziranje GDV-slik v sektorjih, ki ustrezajo izbranemu organu ali sistemu.